วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

กบนอกกะลา ตอน สาคู อยู่ไหน
พพ. แจ้งข่าวดี พบขุมทรัพย์พืชพลังงานในไทยใหม่จาก ต้นสาคู และต้นจาก ยันมีศักยภาพแปรรูปเป็นเอทานอลได้ ต่อจากพืชให้แป้งยอดฮิตอย่าง อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวฟ่างหวานที่ยังอยู่ในการวิจัย ชี้บริษัทยักษ์จากญี่ปุ่นจ่อสนใจศึกษาและลงทุนในการผลิตเอทานอลจากต้นจาก ส่วนต้นสาคูองค์การอาหารโลก(FAO) สนใจส่งเสริมเช่นกัน เชื่อพืชพลังงานใหม่นี้มีอนาคตสดใสต่อยอดสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น